Ćwiczenia grafomotoryczne – Cyfry 4, 5, 6, 7

Ćwiczenie grafomotoryczne nr 12 – Cyfry 4, 5, 6, 7

Ćwiczenie rysowania po śladzie w obrębie linii granicznych. Rysowanie oraz ruch ręką powinien rozpoczynać się od kropki w wyznaczonym przez strzałkę kierunku, w taki sposób aby rysowana kreska jak najbardziej pokrywała się ze śladem i nie przekraczała linii granicznych. Rysowana kreska powinna zakończyć się w punkcie jej rozpoczęcia po wykonaniu całego wyznaczonego kształtu.

Ćwiczenia grafomotoryczne mają za zadanie poprawę sprawności dłoni i palców oraz koordynację wzrokowo-ruchową dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolonym. Trening ten wspomaga posługiwanie się przyborami piśmienniczymi i przede wszystkim naukę pisania.

Drukuj ćwiczenie
Ćwiczenia grafomotoryczne dla dzieci - Cyfry 4, 5, 6, 7

Ćwiczenia grafomotoryczne – Cyfry 4, 5, 6, 7