Ćwiczenia grafomotoryczne – Cyfra 1

Ćwiczenie grafomotoryczne nr 2 – Cyfra 1

Ćwiczenie rysowania po śladzie w obrębie linii granicznych. Rysowanie oraz ruch ręką powinien rozpoczynać się od kropki w wyznaczonym przez strzałkę kierunku, w taki sposób aby rysowana kreska jak najbardziej pokrywała się ze śladem i nie przekraczała linii granicznych. Rysowana kreska powinna zakończyć się w punkcie jej rozpoczęcia po wykonaniu całego wyznaczonego kształtu.

Ćwiczenia grafomotoryczne mają za zadanie poprawę sprawności dłoni i palców oraz koordynację wzrokowo-ruchową dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolonym. Trening ten wspomaga posługiwanie się przyborami piśmienniczymi i przede wszystkim naukę pisania.

Drukuj ćwiczenie
Ćwiczenia grafomotoryczne dla dzieci - Cyfra 1

Ćwiczenia grafomotoryczne – Cyfra 1

Cyfra 1 – Kaligrafia

Kaligrafia dla dzieci – Ćwiczenia kaligraficzne / Cyfra 1. Nauka pisania cyfry 1

Kaligrafia dla dzieci - Ćwiczenia kaligraficzne / Cyfra 1. Nauka pisania cyfry 1

Arkusze do nauki pisania cyfry 1 – Jeden

Cyfra 1

Kolorowanki dla dzieci – Cyfry / Cyfra 1. Kolorowanka z cyfrą 1

Drukuj kolorowankę
Kolorowanki dla dzieci - Cyfry / Cyfra 1. Kolorowanka z cyfrą 1