Wstęp do nauki pisania – Ćwiczenia grafomotoryczne

Umiejętność pisania wymaga wielu sprawności takich jak precyzja ruchów, koordynacja wzrokowo – ruchowa oraz panowanie ogólne nad całym ciałem. Ćwiczenia grafomotoryczne wpływają na wszystkie zmysły dziecka. Zajęcia manualne i ćwiczenia graficzne wspomagają przyszłą naukę pisania i stanowią do niej wprowadzenie.

Ćwiczenia grafomotoryczne wstępem do nauki pisania.

Głównym celem ćwiczeń grafomotorycznych jest przygotowanie dziecka do nauki pisania liter i cyfr. Dzięki tym ćwiczeniom rozwijane są:

  • koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • motoryka w zakresie użycia palców i dłoni
  • doskonalenie orientacji przestrzennej
  • posługiwanie się przyborami piśmienniczymi
  • korekcja nieprawidłowych nawyków ruchowych
  • stymulowanie ogólnego rozwoju

Ćwiczenia grafomotoryczne dla dzieci, grafomotoryka

Podstawowe ćwiczenia grafomotoryczne powinny obejmować naukę prawidłowego uchwytu przyborów piszących oraz regulację napięcia mięśniowego. Zbyt małe napięcie mięśniowe skutkuje niepewnymi ruchami, a co za tym idzie pofalowaną kreską, zbyt duże napięcie zaś zbyt mocnym dociskaniem przedmiotu piszącego do stołu, a w efekcie często pękanie grafitu ołówka, a nawet rozdarcie papieru.

Ćwiczenia grafomotoryczne i ich indywidualny dobór

Dzieci posiadają bardzo zróżnicowane umiejętności w rysowaniu oraz sprawnym posługiwaniu się przyborami do pisania. Zależne jest to od wielu czynników:

  • ogólnego rozwoju umysłowego,
  • doświadczenia w rysowaniu,
  • ogólnej sprawności ruchowej.

Doskonałym ćwiczeniem jest rysowanie różnorakich szlaczków składających się z linii pionowych i poziomych, okręgów oraz spirali. Początkowe ćwiczenia powinny zaczynać się od lewej do prawej strony zgodnie z kierunkiem zwykłego pisania, natomiast później po większym opanowaniu tej techniki również w stronę przeciwną.

Na chwilę obecną w naszym portalu przedstawiamy dwa rodzaje ćwiczeń grafomotorycznych:

 

Ćwiczenia grafomotoryczne dla dzieci - Szlaczki do nauki pisania, kaligrafii

Szlaczki do nauki pisania / kaligrafii

Zestaw kilkudziesięciu arkuszy ze szlaczkami zawierającymi różnego rodzaju linie: linie proste, krzywe, owale, pętle itp.  
Link: Szlaczki – Nauka kaligrafii dla dzieci

Ćwiczenia grafomotoryczne dla dzieci - Rysowanie po śladzie

Rysowanie po śladzie – Ćwiczenia grafomotoryczne

Zestaw arkuszy z różnymi kształtami do rysowania po śladzie w obrębie linii granicznych.  
Link: Ćwiczenia grafomotoryczne

Omówione tu ćwiczenia grafomotoryczne obejmują jedynie mały wycinek zestawu ćwiczeń ogólno-rozwojowych i skupiają się na tych, które można wykonać przy użyciu różnych przedmiotów piśmienniczych oraz papieru.